. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Lijn
is een
kracht

De Vlaamse Overheid

‘De lijn is een kracht’. Met dit credo streed Henry van de Velde voor het overwinnen van het puur decoratieve en ornamentele en voor een nieuwe stijl die de traditionele vormen van het historisme moest aflossen. Zo werd hij de wegbereider voor de ideeën van de Bauhaus-beweging.

Toen de NMVB op zoek was naar een nieuw bevattelijk merk — na de overheveling van het stads- en streekvervoer van de federale overheid naar de drie gewesten werd — zette BRANDON & BRANDA een creatief traject in beweging met als eindhalte het woordmerk De Lijn. Na 6 maanden was het een begrip met een naamsbekendheid van 95%. Dit was te danken aan de kracht van de klare visuele lijn met een dynamisch logo bestand tegen weer, wind en de tijd.